Alternatieve financiering

Door strengere toezichteisen voor banken voortkomend uit de kapitaalakkoorden Basel II en Basel III kunnen banken niet meer uw gehele financieringsbehoefte invullen. De huidige markt vraagt om initiatieven, die bedrijven een financiering verstrekken naast (bestaande) bancaire financieringen. Safen is zo’n initiatief.

Safen is een financieringsplatform dat leningen verstrekt aan gezonde bedrijven in Nederland, die op dit moment onvoldoende financiering in de markt aan kunnen trekken. Via een gedegen analyse van EuroZaken brengt Safen de financieringsbehoefte onder bij de bij haar aangesloten funders en stelt hen in staat tegen een verantwoord en inzichtelijk risico een aantrekkelijk rendement te realiseren.

Voor de kredietnemer

Safen is een financieringsinitiatief van EuroZaken voor het Nederlandse bedrijfsleven, waarbij bedrijven een aanvullende financiering  kunnen aantrekken. Bij het aanvragen van een financiering kijkt EuroZaken eerst naar de maximale bancaire financieringsmogelijkheden binnen uw onderneming.

Sinds 2000 begeleidt EuroZaken ondernemingen en ondernemers bij financieringen en heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het financieren van het Nederlands bedrijfsleven. Met de EuroAnalyse van EuroZaken wordt snel duidelijk of uw (aanvullende) financieringsbehoefte via Safen ingevuld kan worden.

Safen is er voor bedrijven die minimaal drie jaar bestaan, financieel gezond zijn en een financieringsbehoefte vanaf € 500.000,- tot € 2.500.000,- hebben. Komt uw bedrijf in aanmerking voor een financiering via Safen?

Voor de funder

Sinds 2012 krijg je steeds minder rente over je spaargeld. In 2015 kwamen de rentes op spaarrekeningen zelfs onder de 1 procent. EuroZaken biedt u met Safen de mogelijkheid te investeren in financieel gezonde Nederlandse bedrijven en daarmee een aantrekkelijk rendement te realiseren.

Vanuit haar werkzaamheden heeft EuroZaken veel ervaring in het financieren van bedrijven gevestigd in Nederland. Na een gedegen analyse door EuroZaken wordt een investeringsmemorandum vervaardigd, waarmee Safen haar aangesloten funders optimaal kan informeren inzake het risicoprofiel van de belegging.

Safen is er voor Nederlandse (ex-) ondernemers met een vermogen van meer dan € 1 miljoen, minimaal € 100.000,- investeren per belegging en bereid zijn dit voor langere periode te investeren. Komt u in aanmerking als funder voor Safen?


Let op! U belegt buiten AFM toezicht. Safen heeft geen vergunning- en prospectusplicht.