Kredietmanagement

Financiering aanvragen

Financiering fungeert voor iedere onderneming als de “haarlemmerolie” om verdere groei te realiseren. Vanaf 2007 is de financieringswereld o.a. door Basel II en Basel III in rap tempo veranderd, waardoor banken te maken hebben met strengere toezichteisen. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van bancair krediet voor het bedrijfsleven.

EuroZaken begeleidt ondernemingen en ondernemers bij financieringen. Van overnames tot herfinancieringen, van werkkapitaalfinancieringen tot vastgoedfinancieringen. EuroZaken kent de wegen binnen financiële instellingen als geen ander en weet bij welk loket het moet zijn. EuroZaken verzorgt uw gehele financieringsaanvraag en komt met een volledig uitgewerkt financieringsplan, onderbouwd door zowel cijfermatige, als kwalitatieve informatie. Hoe gaat EuroZaken hierbij te werk?

Financiering behouden

Uw huisbankier beoordeelt ieder jaar uw kredietfaciliteit op basis van de aanwezige gegevens. Deze beoordeling bepaalt uiteindelijk of uw kredietfaciliteit gecontinueerd wordt tegen dezelfde tarieven en voorwaarden of eventueel stopgezet wordt. De strengere toezichteisen voor banken voortkomend uit de kapitaalakkoorden Basel II en Basel II, betekenen indirect strengere toezichteisen voor uw onderneming.

Indien uw bank onvoldoende ingelicht is over de huidige gang van zaken binnen uw onderneming, kan er een verkeerd oordeel geveld worden betreffende uw kredietfaciliteit. EuroZaken vervaardigt een volledig uitgewerkte kredietrevisie. In één document beantwoordt de kredietrevisie alle vragen van de bank en heeft de bank een perfect beeld van de huidige gang van zaken. Hoe gaat EuroZaken hierbij te werk?

Alternatieve financiering

Uw kredietbehoefte wordt niet geheel ingevuld door de bank? Door strengere toezichteisen voor banken voortkomend uit de kapitaalakkoorden Basel II en Basel III vragen banken vaak om een commitment van de onderneming in de vorm van risicodragend kapitaal. Dit heeft u niet altijd tot uw beschikking.

Bij het aanvragen van een financiering kijkt EuroZaken naar de bancaire financieringsmogelijkheden binnen uw onderneming. Het resterende gedeelte van uw kredietbehoefte zal ingevuld moeten worden via alternatieve loketten. EuroZaken heeft een breed netwerk opgebouwd, waarbij het risicodragende gedeelte via de alternatieve loketten ingevuld kan worden. Denk hierbij onder andere aan landelijke investeringsfondsen, private investeerders en participatiemaatschappijen.

EuroZaken heeft voor dit resterende gedeelte ook haar eigen alternatieve loket gelanceerd. Komt u in aanmerking voor het alternatieve loket van EuroZaken?